Официален уебсайт на курорта Боровец
Информационен център Бороспорт 0889 607 000
Новини

Николай Николов, технически директор на хотел „Рила“: „Рила“ е един малък град, в който работят изключителни специалисти

30 септември 2017

- Г-н Николов, Вие сте технически директор на най-големия хотел в Боровец и един от най-големите на Балканите - хотел ”Рила”. Бихте ли споделили откога работите там и какво е естеството на работата, за която отговаряте?

- Започнах работа в хотел „Рила” през 2003 г. като директор техническа поддръжка. Не знаех какво ме очаква, какъв е обемът на поетите от мен задължения, но приех предизвикателството. По професия съм инженер и видях шанс да се развивам в професията, която съм избрал. Изненадах се от разнообразието и обема на машините и съоръженията, които поддържаха работата на хотела. Знаех предварително, че „Рила” е много голям обект, почти колкото един малък град с 540 стаи и 1500 легла, но не можех да си представя обема и сложността на техническите системи. Отговарях и продължавам да отговарям за климатична инсталация с 16 машинни помещения, парова централа, отоплителна система, трафопост, хидрофорна система, перално, телевизионна система, телефонна централа и 13 асансьора. Това са системи и съоръжения във всички обекти в хотела – стаи, ресторанти, барове, зали, складови стопанства, басейн и термална зона.

- Звучи стряскащо като обем и отговорност. Как се справяте?

- За този обем работа - поддържането на леглова база с 1500 легла и всички системи - е необходим добър и квалифициран екип. Той е създаван през годините и смея да твърдя, че в хотела работят изключителни специалисти, с много опит и стаж (в отдела се трудят 24 техника, трудовият им стаж тук общо е 211 години), а също и знания. Квалификацията на колегите и моята, естествено, се подобрява с всяка изминала година. Ежегодно посещаваме курсове, които завършват с изпити.

- Какви са условията на работа и има ли текучество при вас?

- Работим в добър микроклимат, затова при нас няма текучество. Работодателят ни осигурява много добри условия на труд и заплащане, както и социални придобивки. Имаме възможност да работим в динамичен и интензивен сектор като туризма, непрестанно има нови ситуации и предизвикателства. И най-голямото предимство - заети сме целогодишно и в същото време сме при семействата си - у дома! Знам, че много наши съграждани заминават на работа в чужбина и искам да им кажа, че преди да се отделят от семейството, приятелите, познатата родна среда, да се огледат за добрите възможности в Боровец. Има сериозни и грижовни работодатели като моя.

- През последните години сме свидетели на сериозни инвестиции в хотел „Рила” и почти цялостно обновяване на базата. Бихте ли ни разказали по-конкретно за този мащабен проект?

- Всяка година, откакто съм в тук, в „Рила“ се правят инвестиции в техническата инфраструктура. Често те остават скрити за гостите, но са жизненоважни за безпроблемното функциониране на хотела. През последните две години беше осъществено мащабно обновление на всички общи части, фасадата и цялата инфраструктура. През 2015 г. бяха инвестирани 25 милиона лева в нови съоръжения, обслужващи всички обновени общи части на хотела - четири ресторанта, четири бара, СПА център, рецепция с лоби, конферентен център, побиращ 1200-1300 души, подземен и надземен паркинг. През 2016 г. беше въведена в експлоатация най-голямата конферентна зала в региона. Тя е многофункционална, с над 700 места и е оборудвана с най-актуалната техника: акустика, осветление, видео, мултимедия, сцена.

- Какво е новото през тази година?

- Това лято продължихме инвестициите като реновираме изцяло 60% от стаите в хотела и 11 коридора и асансьорни площадки. Пусковият срок е след 2 седмици. Ще посрещнем ски сезона с нови стаи тип “супериор” с разширени бани, изцяло нови инсталации за вентилация, дистанционен контрол и управление на температурата, нова ТВ система и wifi покритие. Инвестицията тази година е 10 милиона лева.

- Имате ли впечатление как гостите посрещат подобренията?

- Гостите харесват, че хотелът е обновен с нова фасада, в модерен алпийски стил и е много уютен. Но за много от тях може би остава скрита техническата част, в която са подменени всички системи с нов клас технологии, отговарящи на световните стандарти. Радвам се, че ми давате възможност да разкажа за техническата инфраструктура и за хората, които осигуряват безпроблемната й работа. Искам да изтъкна и факта, че всичко е планирано да бъде максимално ефективно от енергийна гледна точка и с щадящо използване на ресурсите. Целта е да запазим природата и да ползваме всичко с разум. Горд съм, че нашият хотел „Рила“ дава добър пример и в това отношение.

Назад