Официален уебсайт на курорта Боровец
Информационен център Бороспорт 0889 607 000
Новини

Програма "Бъдете здрави – бъдете активни с Бороспорт!"

22 май 2020

ПРОГРАМА „БЪДЕТЕ ЗДРАВИ – БЪДЕТЕ АКТИВНИ С БОРОСПОРТ!“

В ПАРТНЬОРСТВО С АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК БОЛНИЦА ТОКУДА 

Скъпи гости, нашите екипи са готови да Ви посрещнат в режим на засилени стандарти за почистване и хигиена, както и практики за спазване на социална дистанция, -„новото нормално“ по време и след Covid–19.

Молим да имате предвид , че е възможно някои нови изисквания на новата ни програма „БЪДЕТЕ ЗДРАВИ – БЪДЕТЕ АКТИВНИ С  БОРОСПОРТ!“ да предизвикат забавяния при обслужването, или промени, които вероятно бихте възприели като неудобства преди Covid–19 да ни засегне.

Също така не трябва да забравяме, че опазването на здравето на всеки от нас е споделена отговорност. Затова още веднъж подчертаваме колко е важно да спазвате инструкциите, които получавате от нашия персонал преди и по време на престоя Ви. В името на общата безопасност се обръщаме към всички Вас със следните главни препоръки: 

 • Спазвайте правилата за лична дезинфекция!
 • Спазвайте дистанция!
 • Запознайте се с Правилата за безопасност и превенция на Covid–19 на нашия уебсайт и следвайте указателните табели на територията на курорта.
 • След като използвате еднократни опаковки и материали / консумативи, изхвърляйте ги на местата за отпадъци, веднага след ползването им!
 • При главоболие, суха кашлица, температура над 37.5С градуса и отпадналост задължително се приберете вкъщи, изолирайте се и се обадете на личния си лекар, без да напускате дома си. За допълнителни указания може да се свържете и с координатора на нашия Щаб по превенцията на Covid–19 на тел.: 0888 23 00 20.

Скъпи гости, надяваме се, че ще оцените предприетите от нас мерки, с които молим да се запознаете преди Вашето пристигане в курорта. Благодарим предварително за разбирането, което проявявате, и се надяваме, че ще се съобразявате и спазвате стриктно тези инструкции.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Бороспорт разполага с Щаб по превенцията на Covid–19, с който може да се свържете на тел.: 0888 23 00 20. Разработените и внедрени от нас мерки и процедури по превенция на Covid–19 се основават на инструкции на НЦЗПБ, препоръки и материали на Главна инспекция по труда, MT, МЗ, СЗО, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, както и най-добрите световни практики по обеззаразяване на планински, горски, увеселителни и други паркове и съоръженията в тях. Наш партньор и консултант в процеса на подготовката ни е Болница Токуда, с чийто водещ епидемиолог съгласуваме и актуализираме периодично тези нови правила и процедури.

За Вашата безопасност ние:

 • определихме места и съоръжения – обект на дезинфекция поради риск от предаване на зараза
 • избрахме дезинфектанти с адекватно вируцидно действие за обекти на открито и на закрито, одобрени за ползване на обществени места, с оглед безопасността на служители и гости
 • разработихме и внедрихме дезинфекционни мероприятия, специфични за всеки обект с риск от зараза, с оглед на сигурността на нашите служители и гости
 • създадохме протокол за действие при установяване на заразно болни на територията на к.к. Боровец /служители и гости/ – лица за контакт, начин на уведомяване, транспорт, дължима информация към здравните власти с цел проследяване на контактите и т.н.
 • съобразихме мерките и процедурите с климатичните особености на к.к. Боровец в два варианта: за работа през летен и зимен сезон

НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Всички служители преминават първоначалeн инструктаж и периодично обучение, организирани от Щаба по превенцията на Covid–19 по:

 • Задължителни предпазни мерки – лична безопасност
 • Задължителни предпазни мерки – безопасност на гостите
 • Правила за действие и комуникация при установяване на зараза на територията на курортния комплекс и в региона
 • Правила за действие и комуникация при установяване на зараза /служители, гости/

Служители с температура над 37.5º С не се допускат на работа.

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Информационни и указателни табели са разположени в курорта, при всички обекти оперирани от Бороспорт. Mолим да се запознаете с тяхното съдържание. Благодарим, че ги спазвате.

ДЕЗИНФЕКТАНТИ

Приготвянето на работните разтвори става съгласно указанията на МЗ, нашия консултант Болница Токуда и производителя. Не се допуска отклонение от задължителните минимални концентрации на дезинфекциращите разтвори. 

Диспенсъри с дезинфектанти за ползване от служителите са разположени във всички офиси, в Адвенчър центъра, в касите и лифт станциите,в колите / бусовете за транспорт на гости и служители.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Всеки служител с пряк контакт с гости работи задължително с маска. Преди поставяне на маските, служителите задължително щателно измиват ръцете си с вода и сапун или – само в краен случай (при липса на достъп до течаща топла вода) – се дезинфекцират.

ЗА ВАС 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТУРИСТИ

Създадохме организация на движението на гости, която осигурява:

 • еднопосочно придвижване;
 • минимално разстояние от 1.5м между гостите;
 • равномерно натоварване на лифтови съоръжения при спазване на необходимата дистанция.

Местата пред билетните каси и пред автоматите на лифтовете са “разчертани” така, че да показват правилните отстояния в зададената посока.

Не се допуска заставане на гости, които не са от едно семейство/домакинство, на по-малки от допустимите отстояния.

Не се допуска струпване на гости, вкл. в зони като Адвенчър центъра.

БИЛЕТНИ КАСИ И АДВЕНЧЪР ЦЕНТЪР

Въвели сме график за редовната дезинфекция на:

 • Подовете на помещенията
 • Бравите и вратите
 • Работните плоскости – плотове, бюро, клавиатура, монитор, мишка
 • Плота пред касата и ПОС терминала
 • Молим при плащане да ползвате кредитни/дебитни карти.
 • На Ваше разположение е диспенсъра с дезинфектант, поставен на плота пред касата и в Адвенчър центъра.

ТРАНСПОРТ НА ГОСТИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ШАТЪЛ БУСОВЕ

Нашата транспортираща фирма спазва стандартите за превенция на Covid–19. Нашите служители извършващи трансфери също спазват следните правила:

 • личната предпазна екипировка (маска и ръкавици) е задължителна;
 • моля носете маски, докато пътувате в буса/колата;
 • спазвайте правилата за лична дезинфекция, ползвайте дезинфектанта на Ваше разположение в буса/колата.

КАБИНКОВ ЛИФТ „ЯСТРЕБЕЦ“

Въвели сме график за редовната дезинфекция на:

 • Подове на помещенията на долна / междинна / горна станции
 • Врати / брави  – вход/изход и кабини на служители
 • Често докосвани повърхности – парапети, чекиращи устройства и др. под.
 • Кабинки /вж. по-долу за начин и периодичност/.

Оборудване и консумативи за дезинфекция са заредени на всички станции.

Периодичност на дезинфекциране

Съоръжението и кабинките се дезинфекцират два пъти на ден – в средата на деня с обявяване на съответен период, в който не се допускат гости, и в края на работния ден.

СЕДАЛКОВИ ЛИФТОВЕ

Въвели сме график за редовната дезинфекция на:

 • Подове на помещенията на долна и горна станции
 • Врати / брави на помещенията за служители
 • Често докосвани повърхности – парапети, чекиращи устройства и др. под. по списъка за обекта
 • Седалки /вж. по-долу за начин и периодичност/.

Оборудване и консумативи за дезинфекция са заредени на двете станции.

ПЕРИОДИЧНОСТ НА ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ

Седалковите лифтове се дезинфекцират два пъти на ден – в средата на деня с обявяване на съответен период, в който не се допускат гости, и в края на работния ден.

СЛУЖЕБНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОФИСИ

Въведохме правила за реда и честотата на дезинфекциране на административните офиси на Дружеството.

Всички служители на административни отдели задължително носят маски в затворени помещения.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАШИТЕ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID–19

Следим ежедневно динамично променящата се обстановка в света и в страната, информацията, предоставена от Световната здравна организация и европейските институции. На тази база актуализираме настоящите Правила за безопасност и превенция на Covid–19 спрямо развитието и разпространението на Covid–19 в страната, като ги съгласуваме със здравните власти, българското правителство и практиката от страните в ЕС. Всяко едно от описаните тук правила ще бъде своевременно адаптирано, а Вие – уведомявани.

Скъпи гости, все още не знаем кога ще дойде краят на тази пандемия или кога нашето ежедневие ще се върне към нормалното. Междувременно ще спазваме режима на „новото нормално“. А когато решите да пътувате отново, ние сме готови да Ви посрещнем в една безопасна среда за Вашата почивка.

Благодарим за Вашата лоялност и подкрепа. Бъдете здрави, бъдете активни! 

Назад