Официален уебсайт на курорта Боровец
Информационен център Бороспорт 0889 607 000

Нашата програма "Бъдете здрави – бъдете активни с Бороспорт!"

Нашата програма "Бъдете здрави – бъдете активни с Бороспорт!"

НАШАТА ПРОГРАМА „БЪДЕТЕ ЗДРАВИ – БЪДЕТЕ АКТИВНИ С БОРОСПОРТ!“

В ПАРТНЬОРСТВО С АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК БОЛНИЦА ТОКУДА И ЕКОЛАБ


Скъпи гости, радваме се, че сме отново заедно сред величествените борови гори и топлото слънце на Боровец! Както всички знаем, активният начин на живот на чист въздух е най-доброто лекарство. Нашите екипи се погрижиха за Вашата сигурност, спокойствие и комфорт в тази извънредна ситуация и са готови да Ви посрещнат в режим на засилени стандарти за почистване и хигиена, както и практики за спазване на социална дистанция, -„новото нормално“ по време и след Covid–19.

Молим да имате предвид , че е възможно някои изисквания на програмата ни „БЪДЕТЕ ЗДРАВИ – БЪДЕТЕ АКТИВНИ С  БОРОСПОРТ!“ да предизвикат забавяния при обслужването, или промени, които вероятно бихте възприели като неудобства преди Covid–19 да ни засегне.

Също така не трябва да забравяме, че опазването на здравето на всеки от нас е споделена отговорност. Затова още веднъж подчертаваме колко е важно да спазвате инструкциите, които получавате от нашия персонал преди и по време на престоя Ви. В името на общата безопасност се обръщаме към всички Вас със следните главни препоръки:

 • Спазвайте дистанция от непознати от поне 1.5м при движение в курорта и като изчаквате реда си на касата или за лифта! Минавайте само по един през местата за пропуск!
 • Носете предпазни маски, когато чакате пред или ви обслужват на билетните каси. Закриването на носа и устата със защитна маска е задължително и на територията на лифт станциите, докато чакате реда си, за да се качите, както и по време на возенето на лифтовете и престоя в кабината.
 • Спазвайте правилата за лична дезинфекция!
 • След като използвате еднократни опаковки и материали / консумативи, изхвърляйте ги на местата за отпадъци, веднага след ползването им!
 • При плащане на услуги, моля използвайте дебитни/кредитни карти.        
 • Запознайте се с Правилата за безопасност и превенция на Covid–19 на нашия уебсайт и следвайте указателните табели на територията на курорта.
 • Всички останали правила за ползване на съоръженията преди Covid–19 остават в сила.
 • При главоболие, суха кашлица, температура над 37.5ºС градуса и отпадналост задължително се приберете вкъщи, изолирайте се и се обадете на личния си лекар, без да напускате дома си. За допълнителни указания може да се свържете и с координатора на нашия Щаб по превенцията на Covid–19 на тел.: 0888 23 00 20.

Скъпи гости, надяваме се, че ще оцените предприетите от нас мерки, с които молим да се запознаете преди Вашето пристигане в курорта. Благодарим предварително за разбирането, което проявявате, и се надяваме, че ще се съобразявате и спазвате стриктно тези инструкции.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Бороспорт разполага с Щаб по превенцията на Covid–19, с който може да се свържете на тел.: 0888 23 00 20. Разработените и внедрени от нас мерки и процедури по превенция на Covid–19 се основават на инструкции на НЦЗПБ, препоръки и материали на Главна инспекция по труда, MT, МЗ, СЗО, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, както и най-добрите световни практики по обеззаразяване на планински, горски, увеселителни и други паркове и съоръженията в тях. Наш партньор и консултант в процеса на подготовката ни е Болница Токуда, с чийто водещ епидемиолог съгласуваме и актуализираме периодично тези нови правила и процедури.

За Вашата безопасност ние:

 • определихме места и съоръжения – обект на дезинфекция поради риск от предаване на зараза
 • избрахме дезинфектанти с адекватно вируцидно действие за обекти на открито и на закрито, одобрени за ползване на обществени места, с оглед безопасността на служители и гости
 • разработихме и внедрихме дезинфекционни мероприятия, специфични за всеки обект с риск от зараза, с оглед на сигурността на нашите служители и гости
 • създадохме протокол за действие при установяване на заразно болни на територията на к.к. Боровец /служители и гости/ – лица за контакт, начин на уведомяване, транспорт, дължима информация към здравните власти с цел проследяване на контактите и т.н.
 • съобразихме мерките и процедурите с климатичните особености на к.к. Боровец в два варианта: за работа през летен и зимен сезон

НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Всички служители преминават първоначалeн инструктаж и периодично обучение, организирани от Щаба по превенцията на Covid–19 по:

 • Специфика на вирусната инфекция, предизвикана от Covid–19
 • Задължителни предпазни мерки – лична безопасност
 • Задължителни предпазни мерки – безопасност на гостите
 • Безопасност на работа при ползване на дезинфектанти
 • Правила за действие и комуникация при установяване на зараза на територията на курортния комплекс и в региона
 • Правила за действие и комуникация при установяване на зараза /служители, гости/

Служители с температура над 37.5ºС не се допускат на работа.

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Информационни и указателни табели, с обобщено представяне на мерките за предпазване на гости и служители, са разположени в курорта, при всички обекти, оперирани от Бороспорт. Mолим да се запознаете с тяхното съдържание. Благодарим, че ги спазвате.

ДЕЗИНФЕКТАНТИ

При дезинфекционни мероприятия се ползват одобрените дезинфектанти за предпазване от поява на вирусни патогени. Приготвянето на работните разтвори става съгласно указанията на МЗ, нашия консултант Болница Токуда и производителя. Не се допуска отклонение от задължителните минимални концентрации на дезинфекциращите разтвори. 

Диспенсъри с дезинфектанти за ползване от служителите са разположени във всички офиси, в Адвенчър центъра, в байк депо-то, в касите и лифт станциите, в близост до Въжения град „Бороландия“ и Детския кът на открито, в колите / бусовете за транспорт на гости и служители.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Всеки служител с пряк контакт с гости работи задължително с маска за еднократна или многократна употреба. Преди поставяне на маските, служителите задължително щателно измиват ръцете си с вода и сапун или – само в краен случай (при липса на достъп до течаща топла вода) – се дезинфекцират.

Минимум на всеки час всички служители дезинфекцират ръцете си с дезинфекциращ разтвор.  При по-голяма заетост и по преценка на ръководителя на отдела се установява по-голяма честота, за което се инструктират всички служители на съответния отдел.

Диспенсери с дезинфектанти за ползване от служителите се разполагат във всички офиси, в Адвенчър центъра, в касите и лифт станциите, в колите / бусовете за транспорт на гости и служители, в близост до местата за игри на открито.

Маските се ползват в рамките на смяната и са постоянно поставени нацяло при работа в закрити помещения или на открито, когато няма възможност за дистанция от 1.5м – покриват брадичката и носа. 


ЗА ВАС:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТУРИСТИ

Създадохме организация на движението на гости, която осигурява:

 • еднопосочно придвижване;
 • минимално разстояние от 1.5м между гостите;
 • равномерно натоварване на лифтови съоръжения при спазване на необходимата дистанция.

В Адвенчър центъра и всички лифтови съоръжения, както и пред касите на Бороспорт, се допускат единствено гости с поставени предпазни маски. 

Местата пред билетните каси и пред автоматите на лифтовете са “разчертани” така, че да показват правилните отстояния в зададената посока.

При ползване на лифтови съоръжения: персоналът на Дружеството не оказва помощ на гостите при качване и слизане. Изключение се допуска единствено за хора със затруднено придвижване, когато придружителят им не може да окаже адекватно съдействие, или при поискване.

Не се допуска заставане на гости, които не са от едно семейство/домакинство, на по-малки от допустимите отстояния.

Не се допуска струпване на гости, вкл. в зони като Адвенчър центъра, наемане на колела и екипировка, сборни пунктове на групи за планински преходи/ катерене / екскурзии / други.

 

В случай на турист със симптоми на Covid – 19:

 • да избягва контакт с други хора и да се изолира в помещението за изолация в курорта (виж по-долу), или
 • да остане там, където е настанен и да се уведоми управителя или рецепциониста, за съдействие и за връзка с лечебно заведение или с тел. 112.

Помещение за изолация:

Дружеството определя помещение за изолиране на гост или служител – вирусоносител. Помещението се снабдява с комплекти лични предпазни средства и дезинфектанти.

При установен случай се спазва процедурата по уведомяване /тел. 112, телефон за територията на к.к. Боровец/ и предписаните последващи действия съобразно състоянието на вирусоносителя.

БИЛЕТНИ КАСИ И АДВЕНЧЪР ЦЕНТЪР

Въвели сме график за редовната дезинфекция на:

 • Подовете на помещенията
 • Бравите и вратите
 • Работните плоскости – плотове, бюро, клавиатура, монитор, мишка
 • Плота пред касата и ПОС терминала
 • плексигласовите прегради
 • Молим изчаквайте реда си и спазвайте дистанция от най-малко 1.5м.
 • Молим изчаквайте реда си и спазвайте дистанция. В Адвенчър центъра се допускат макс. 3-ма души едновременно при спазване на дистанция.
 • Допускат се единствено гости с поставени маски или друг вид покривал на носа и устата.                        
 • Молим при плащане да ползвате кредитни/дебитни карти.
 • Следвайте инструкциите на указателните табели.
 • На Ваше разположение е диспенсъра с дезинфектант, поставен на плота пред касата и в Адвенчър центъра.

ТРАНСПОРТ НА ГОСТИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ

Нашата транспортираща фирма спазва стандартите за превенция на Covid–19. Нашите служители извършващи трансфери също спазват следните правила:

 • личната предпазна екипировка (маска и ръкавици) е задължителна;
 • моля носете маски, докато пътувате в буса/колата;
 • спазвайте правилата за лична дезинфекция, ползвайте дезинфектанта на Ваше разположение в буса/колата.

ДРУГИ

При отдаване / получаване на оборудване за летни игри под наем: всичко се дезинфекцира напълно след получаване на върнатата от госта екипировка. 

КАБИНКОВ ЛИФТ „ЯСТРЕБЕЦ“

Въвели сме график за редовната дезинфекция на:

 • Врати / брави  – вход/изход и кабини на служители
 • Често докосвани повърхности – парапети, чекиращи устройства и др. под.
 • Кабинки /вж. по-долу за начин и периодичност/.

Оборудване и консумативи за дезинфекция са заредени на всички станции.

Периодичност на дезинфекциране

Съоръжението и кабинките се дезинфекцират два пъти на ден – в средата на деня с обявяване на съответен период, в който не се допускат гости, и в края на работния ден.

СЕДАЛКОВИ ЛИФТОВЕ 

Въвели сме график за редовната дезинфекция на:

 • Врати / брави на помещенията за служители
 • Често докосвани повърхности – парапети, чекиращи устройства и др. под. по списъка за обекта
 • Седалки /вж. по-долу за начин и периодичност/.
 • Оборудване и консумативи за дезинфекция са заредени на всички станции.

ПЕРИОДИЧНОСТ НА ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ

Седалковите лифтове се дезинфекцират два пъти на ден – в средата на деня с обявяване на съответен период, в който не се допускат гости, и в края на работния ден.

За Вас:

 • Разстоянието между чакащите на опашка трябва да е минимум 1.5м;
 • Покриването на носа и устата е задължително, докато чакате на опашка за лифта и по време на возенето на лифта, посредством предпазна маска;
 • Броят на пътуващите в лифта може да бъде ограничаван по преценка на Бороспорт при необходимост;
 • Персоналът не помага при качване и слизане, освен в случаи на намалена подвижност и при изрично искане от туриста;
 • При неспазване на дистанция и ползване на седалковите лифтове без маска, билетен контрол има право да деактивира лифт картата/тите Ви.

СЛУЖЕБНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОФИСИ

Въведохме правила за реда и честотата на дезинфекциране на административните офиси на Дружеството.

Всички служители на административни отдели задължително носят маски в затворени помещения.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАШИТЕ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID–19

Следим ежедневно динамично променящата се обстановка в света и в страната, информацията, предоставена от Световната здравна организация и европейските институции. На тази база актуализираме настоящите Правила за безопасност и превенция на Covid–19 спрямо развитието и разпространението на Covid–19 в страната, като ги съгласуваме със здравните власти, българското правителство и практиката от страните в ЕС. Всяко едно от описаните тук правила ще бъде своевременно адаптирано, а Вие – уведомявани.

Скъпи гости, все още не знаем кога ще дойде краят на тази пандемия или кога нашето ежедневие ще се върне към нормалното. Междувременно ще спазваме режима на „новото нормално“. А когато решите да пътувате отново, ние сме готови да Ви посрещнем в една безопасна среда за Вашата почивка.

Благодарим за Вашата лоялност и подкрепа. Бъдете здрави, бъдете активни!