Официален уебсайт на курорта Боровец
Информационен център Бороспорт 0889 607 000

Презареди лифт карта онлайн

Презареди своята лифт карта през мобилното приложение MY BOROVETS
Свали сега от GooglePlay, AppStore или AppGallery
Купи многократна карта от всяка каса в курорта Боровец и презареждай с отстъпка 5%

Get it on Google Play

Reload your lift pass online from the mobile app MY BOROVETS
Download now from GooglePlay, AppStore or AppGallery
Buy a reloadable card from any cashdesk in Borovets resort and reload with 5% discount


Презареждане на многократна карта с 5% отстъпка

Полезни съвети при онлайн презареждане

Лифт карти
Възрастни
 (23 - 64 год.)
Младежи
(14 - 22 год.) и 65+
Деца
(7 - 13 год.)
Сутрешна (8:30 - 12:30)
 лв.
 лв.
 лв.
Следобедна (12:00 - 16:30)
 лв.
 лв.
 лв
1 ден
 лв.
 лв.
 лв.
2 дни
 лв.
 лв.
 лв.
3 дни
 лв.
 лв.
 лв.
4 дни
 лв.
 лв.
 лв.
5 дни
 лв.
 лв.
 лв.
6 дни
 лв.
 лв.
 лв.
7 дни
 лв.
 лв.
 лв.
Нощно каране
 лв.
 лв.
 лв.

* Многократен носител за презареждане можете да закупите на всяка каса в курорта на еднократна цена 5 лв.
* Многократните носители могат да бъдат презареждани по интернет чрез сайта www.borovets-bg.com или през мобилното приложение MY BOROVETS.
* Всички цени са с включена отстъпка.
* Деца под 7 години - Безплатно.

Зареждай онлайн с отстъпка 5%!
Reload online with 5% discount!


    


Полезни съвети при онлайн презареждане
Useful tips when reloading online

Условия

Указания за издаване и презареждане на Лифт карти, издадени на многократни пластмасови носители (KeyCard Basic)

  • Носители за многократно ползване (KeyCard Basic) се издават и продават само и единствено от „Бороспорт” АД  на касите на дружеството, разположени при началните станции на лифтовете на цена от 5 лв.
  • Носителите за многократно ползване могат да бъдат презареждани по интернет чрез сайта www.borovets-bg.com или през мобилното приложение MY BOROVETS със следните услуги: Сутрешна, следобедна, 1 ден, 2 дни, 3 дни, 4 дни, 5 дни, 6 дни, 7 дни и нощно каране.
  • На носителите за многократно ползване може да има само една активна услуга. Презареждането на нова услуга става след изтичане на срока на валидност на предходната.
  • Носителите за многократно ползване са трайни и могат да бъдат използвани и в бъдеще през следващите сезони до промяната на вида им от издателя.

СТОЙНОСТТА НА  ЛИФТ КАРТАТА НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА И НЕ СЕ ИЗДАВА ДРУГА КАРТА С ДРУГ ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ ПРИ: НЕБЛАГОПРИЯТНИ АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ, ЗАГУБВАНЕ ИЛИ ПОВРЕЖДАНЕ НА НОСИТЕЛЯ, БОЛЕСТ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО, ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЗВЪН КОНТРОЛА НА "БОРОСПОРТ" АД.

"БОРОСПОРТ" АД НАПОМНЯ, ЧЕ Е ЗАБРАНЕНА ПРЕПРОДАЖБАТА ИЛИ ПРЕОТСТЪПВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ ЛИФТ-КАРТИ, КАКТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ЛИФТ-КАРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ ЛИЦА, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ТАЗИ ГРУПА.

БОРОСПОРТ" АД НЯМА ДА ТОЛЕРИРА НАРУШАВАНЕТО НА ГОРЕПОСОЧЕНАТА ЗАБРАНА И ЩЕ АНУЛИРА ЛИФТ-КАРТИ ИЗПОЛЗВАНИ В НАРУШЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО. КАТО СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА НЕ ПРОДАВА ЛИФТ-КАРТИ НА ЛИЦА, УСТАНОВЕНИ КАТО НАРУШИТЕЛИ, ВКЛ. НА ТАКИВА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.