Официален уебсайт на курорта Боровец
Информационен център Бороспорт 0889 607 000

Наем на ски и сноуборд екипировка

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

За наем на ски и сноуборд екипировка

Моля, имайте предвид, че съгласно Заповед №РД-01-890/03.11.2021 г на Министерство на здравеопазването, достъпът до ски гардероби "Бороспорт" се осъществява със зелен сертификат или отрицателен тест за Ковид-19.

Цени на ски екипировка - дневно каране
Наем на ски, щеки и обувки
Цена за възрастни
Цена за деца ( до 13 год. )
1 ден
30 лв.
22 лв.
3 дни
80 лв.
55 лв.
6 дни
155 лв.
100 лв.


Наем на ски, щеки и обувки PREMIUM
Цена за възрастни

1 ден
45 лв.

3 дни
110 лв.

6 дни
240 лв.

Наем на ски и щеки PREMIUM
Цена за възрастни

1 ден
40 лв.

3 дни
100 лв.

6 дни
200 лв.


Наем на ски, щеки и обувки RACE
Цена за възрастни

1 ден
60 лв.

3 дни
150 лв.

6 дни
270 лв.


Наем на ски и щеки
Цена за възрастни
Цена за деца ( до 13 год. )
1 ден
25 лв.
15 лв.
3 дни
55 лв.
40 лв.
6 дни
105 лв.
70 лв.


Наем на ски обувки
Цена за възрастни
Цена за деца ( до 13 год. )
1 ден
20 лв.
15 лв.
3 дни
45 лв.
30 лв.
6 дни
80 лв.
60 лв.


Наем на щеки
Цена за възрастни
Цена за деца ( до 13 год. )
1 ден
6 лв.
6 лв.


Наем на каска
Цена за възрастни
Цена за деца ( до 13 год. )
1 ден
10 лв.
10 лв.
3 дни
27 лв.
27 лв.
6 дни
48 лв.
48 лв.
Наем на сноуборд екипировка - дневно каране


Наем на сноуборд и обувки
Цена за възрастни
Цена за деца ( до 13 год. )
1 ден
30 лв.
22 лв.
3 дни
80 лв.
55 лв.
6 дни
150 лв.
100 лв.


Наем на сноуборд
Цена за възрастни
Цена за деца ( до 13 год. )
1 ден
25 лв.
15 лв.
3 дни
60 лв.
40 лв.
6 дни
125 лв.
70 лв.


Наем на сноуборд обувки
Цена за възрастни
Цена за деца ( до 13 год. )
1 ден
20 лв.
15 лв.
3 дни
40 лв.
30 лв.
6 дни
80 лв.
60 лв.


Наем на каска
Цена за възрастни
Цена за деца ( до 13 год. )
1 ден
10 лв.
10 лв.
3 дни
27 лв.
27 лв.
6 дни
48 лв.
48 лв.


Наем на ски и сноуборд екипировка - нощно каране
Наем на екипировка за 1 вечер
Цена възрастни
Цена деца ( до 13 год. )
Наем на ски, щеки и обувки
20 лв.
15 лв.
Наем на ски, щеки и обувки PREMIUM
30 лв.
-
Наем ски и щеки PREMIUM
25 лв.
-
Наем на ски, щеки и обувки RACE
40 лв. -
Наем ски и щеки RACE
35 лв. -
Наем на ски и щеки
10 лв.
8 лв.
Наем на ски обувки
8 лв.
6 лв.
Наем на щеки
6 лв.
6 лв.
Наем на сноуборд и обувки
20 лв.
15 лв.
Наем на сноуборд
15 лв.
8 лв.
Наем на сноуборд обувки
10 лв.
6 лв.
Други услуги
Съхранение на собствен екип*
Цена за възрастни
Цена за деца ( до 13 год. )
1 ден
10 лв.
10 лв.
3 дни
25 лв.
25 лв.
6 дни
45 лв.
45 лв.


Съхранение на екипи, наети от Бороспорт *
Цена за възрастни
Цена за деца ( до 13 год. )
1 ден
5 лв. 5 лв.
3 дни 12 лв. 12 лв.
6 дни 22 лв. 22 лв.


Наем на ски, щеки и обувки    
за ски бягане
Цена за възрастни Цена за деца ( до 13 год. )
1 ден
15 лв.
15 лв.
3 дни
40 лв.
40 лв.
6 дни
75 лв.
75 лв.

*Съхранението на собствени или наети екипи е в зависмост от заетостта на гардеробите на "Бороспорт".

Доплащане за заменяне на екипировка
Услуга*
Цена *
Доплащане за 6-дневна сноуборд екипировка - възрастен
 лева
Доплащане за 6-дневна сноуборд екипировка - дете
 лева
Доплащане за 13-дневна сноуборд екипировка - възрастен
 лева
Доплащане за 13-дневна сноуборд екипировка - дете
 лева

*Цени за доплащане на място, от туристи, закупили пакет със ски екипировка или индивидуална ски екипировка по ваучер, желаещи да я заменят за сноуборд екипировка. 

Цени на изгубено ски и сноуборд оборудване
Оборудване Цена
Ски RACE 1000 лв.
Ски Premium 700 лв.
Ски 400 лв.
Детски ски + автомати Head 300 лв.
Детски ски
200 лв.
Ски обувки 250 лв.
Ски обувки - детски 100 лв.
Щеки 20 лв.
Сноуборд 400 лв.
Сноуборд обувки Head 300 лв.
Сноуборд обувки
200 лв.
Каска 50 лв.