Официален уебсайт на курорта Боровец
Информационен център Бороспорт 0889 607 000

Наем на ски и сноуборд екипировка

РЕЗЕРВИРАЙТЕ ОНЛАЙН                            ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
            Ски и сноуборд екипировка                                             За наем на ски и сноуборд екипировка

Цени на ски екипировка - дневно каране
Наем на ски, щеки и обувки
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
 лева
 лева
3 дни
 лева
 лева
6 дни
 лева
 лева


Наем на ски, щеки и обувки PREMIUM
Цена за възрастни
1 ден
 лева
3 дни
 лева
6 дни
 лева
Наем на ски и щеки
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
 лева
 лева
3 дни
 лева
 лева
6 дни
 лева
 лева


Наем на ски обувки
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
 лева
 лева
3 дни
 лева
 лева
6 дни
 лева
 лева


Наем на щеки
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
 лева
 лева


Наем на каска
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден  лева  лева
3 дни  лева  лева
6 дни  лева  лева
Наем на сноуборд екипировка - дневно каране


Наем на сноуборд и обувки
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
 лева
 лева
3 дни
 лева
 лева
6 дни
 лева
 лева


Наем на сноуборд
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
 лева
 лева
3 дни
 лева
 лева
6 дни
 лева
 лева


Наем на сноуборд обувки
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
 лева
 лева
3 дни
 лева
 лева
6 дни
 лева
 лева


Наем на каска
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
 лева
 лева
3 дни
 лева
 лева
6 дни
 лева
 лева


Наем на ски и сноуборд екипировка - нощно каране
Наем на екипировка за 1 вечер
Цена възрастни
Цена деца
Наем на ски, щеки и обувки
 лева
 лева
Наем на ски, щеки и обувки PREMIUM
 лева
-
Наем ски и щеки PREMIUM
 лева
 лева
Наем на ски и щеки
 лева
 лева
Наем на ски обувки
 лева
 лева
Наем на щеки
 лева
 лева
Наем на сноуборд и обувки
 лева
 лева
Наем на сноуборд
 лева
 лева
Наем на сноуборд обувки
 лева
 лева
Други услуги
Съхранение на собствен екип*
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
 лева
 лева
3 дни
 лева
 лева
6 дни
 лева
 лева


Съхранение на екипи, наети от Бороспорт *
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
 лева  лева
3 дни  лева  лева
6 дни  лева  лева


Наем на ски, щеки и обувки    
за ски бягане
Цена за възрастни Цена за деца
1 ден
 лева
 лева
3 дни
 лева
 лева
6 дни
 лева
 лева

*Съхранението на собствени или наети екипи е в зависмост от заетостта на гардеробите на "Бороспорт".

Доплащане за заменяне на екипировка
Услуга*
Цена *
Доплащане за 6-дневна сноуборд екипировка - възрастен
 лева
Доплащане за 6-дневна сноуборд екипировка - дете
 лева
Доплащане за 13-дневна сноуборд екипировка - възрастен
 лева
Доплащане за 13-дневна сноуборд екипировка - дете
 лева

*Цени за доплащане на място, от туристи, закупили пакет със ски екипировка или индивидуална ски екипировка по ваучер, желаещи да я заменят за сноуборд екипировка. 

Цени на изгубено ски и сноуборд оборудване
Оборудване Цена
Ски Premium 800 лева
Ски 400 лева
Детски ски 200 лева
Ски обувки 250 лева
Ски обувки - детски 100 лева
Щеки 20 лева
Сноуборд 400 лева
Сноуборд обувки 300 лева
Каска 50 лева