Официален уебсайт на курорта Боровец
Информационен център Бороспорт 0889 607 000

Наем на велосипеди и байк обучение

Наем на детски велосипеди ( за деца до 12 г.)

Наем на велосипед (1 ч.) 

Наем на велосипед (2 ч.) 

Наем на велосипед (1/2 ден) 

Наем на велосипед (цял ден)


Наем на велосипеди Hard Tail и Enduro

Наем на велосипед (1 ч.) 

Наем на велосипед (2 ч.) 

Наем на велосипед (1/2 ден) 

Наем на велосипед (цял ден) 

Наем на среден клас велосипед  с включена защитна екипировка (1/2 ден) 

Наем на среден клас велосипед с включена защитна екипировка (цял ден) 

Наем на висок клас велосипед с включена защитна екипировка  (1/2 ден) 

Наем на висок клас велосипед с включена защитна екипировка (цял ден) 

Наем на защитна екипировка

Наем на каска 

Наем на протектори 

Наем на цялостна екипировка 

Байк обучение

Индивидуално байк обучение (1 ч.)
Индивидуално байк обучение (1/2 ден)
Индивидуално байк обучение (1 ден) 

Байк обучение за 2-ма (1/2 ден)
Байк обучение за 2-ма (1 ден) 

Байк обучение за 3-ма (1/2 ден)
Байк обучение за 3-ма (1 ден) 

Байк обучение за 4-ма (1/2 ден)
Байк обучение за 4-ма (1 ден) 

Байк обучение за 5-ма (1/2 ден)
Байк обучение за 5-ма (1 ден) 

Наемане на байк водач

Байк водач за 1 човек (2 ч.) 

Байк водач за 2-ма (2 ч.) 

Байк водач за 3-ма  (2 ч.) 

Байк водач за 4-ма (2 ч.)