Официален уебсайт на курорта Боровец
Информационен център Бороспорт 0889 607 000

Наем на велосипеди и байк обучение

Наем на детски велосипеди ( за деца до 12 г.)

Наем на велосипед (1 ч.) - 13.00лв.

Наем на велосипед (2 ч.) - 20.00лв.

Наем на велосипед (1/2 ден) - 25.00лв.

Наем на велосипед (цял ден)- 35.00лв.


Наем на велосипеди Hard Tail и Enduro

Наем на велосипед (1 ч.) - 15.00лв. 

Наем на велосипед (2 ч.) - 23.00лв. 

Наем на велосипед (1/2 ден) - 30.00лв. 

Наем на велосипед (цял ден) - 40.00лв. 

Наем на среден клас велосипед  с включена защитна екипировка (1/2 ден) - 55.00лв. 

Наем на среден клас велосипед с включена защитна екипировка (цял ден) - 85.00лв. 

Наем на висок клас велосипед с включена защитна екипировка  (1/2 ден) - 65.00лв. 

Наем на висок клас велосипед с включена защитна екипировка (цял ден) - 95.00лв. 

Наем на защитна екипировка

Наем на каска - 10.00лв. 

Наем на протектори - 10.00лв. 

Наем на цялостна екипировка - 15.00лв. 

Байк обучение

Индивидуално байк обучение (1 ч.) - 30.00лв.
Индивидуално байк обучение (1/2 ден)- 100.00лв.
Индивидуално байк обучение (1 ден) - 150.00лв.

Байк обучение за 2-ма (1/2 ден) - 160.00лв.
Байк обучение за 2-ма (1 ден) - 260.00лв.

Байк обучение за 3-ма (1/2 ден) - 210.00лв.
Байк обучение за 3-ма (1 ден) - 360.00лв.

Байк обучение за 4-ма (1/2 ден) - 240.00лв.
Байк обучение за 4-ма (1 ден) - 440.00лв.

Байк обучение за 5-ма (1/2 ден) - 250.00лв.
Байк обучение за 5-ма (1 ден) - 500.00лв.

Наемане на байк водач

Байк водач за 1 човек (2 ч.) - 50.00лв.

Байк водач за 2-ма (2 ч.) - 80.00лв.

Байк водач за 3-ма  (2 ч.) - 100.00лв.

Байк водач за 4-ма (2 ч.) - 120.00лв.