Официален уебсайт на курорта Боровец
Информационен център Бороспорт 0889 607 000

Цени на лифт карти и билети за летен сезон 2022

Цени на лифт карти и билети за летен сезон 2022

Цени на лифт карти и билети


Лифт карти
Цена за възрастни
Цена за деца
 (7 - 13г.)*

Възрастни 65+
Двупосочен билет за кабина "Ястребец"
25 лв.
10 лв.
15 лв.
Двупосочен билет за четириседалкова въжена линия "Ситняково експрес"
25 лв.
10 лв.
15 лв.
Дневна  лифт карта - маунтин байк спускания
50 лв.
                       40 лв.
-
Двудневна лифт карта - маунтин байк спускания
80 лв.
                       65 лв.
-
Тридневна лифт карта - маунтин байк спускания
120 лв.
                      100 лв.
-
Лифт карта за шест непоследователни дни - маунтин байк спускания
220 лв.
                      176 лв.
-
Сезонна лифт карта** - лято маунтин байк спускания
600 лв.
                      480 лв.
-

*Деца до 7 години ползват лифтовите съоръжения безплатно.
* Домашните любимци ползват кабина "Ястребец" безплатно.

Презареждане на многократна карта с 5% отстъпка

Полезни съвети при онлайн презареждане

Лифт карти
Цена за възрастни
Цена за деца (7 - 13г.)*
Възрастен 65+
Двупосочен билет за Кабина "Ястребец"
23.75 лв.
9.50 лв.
14.25 лв.
Двупосочен билет за четириседалкова въжена линия "Ситняково експрес"
23.75 лв.
9.50 лв.
14.25 лв.
Дневна  лифт карта - маунтин байк спускания
47.50 лв.
38.00 лв.
-
Двудневна лифт карта - маунтин байк спускания
76.00 лв.
61.75 лв.
-
Тридневна лифт карта - маунтин байк спускания
114.00 лв.
95.00 лв.
-
Лифт карта за шест непоследователни дни - маунтин байк спускания
209.00 лв.
167.20 лв.
-


* Многократен носител за презареждане можете да закупите на всяка каса в курорта на еднократна цена 5 лв.
* Многократните носители могат да бъдат презареждани по интернет чрез сайта www.borovets-bg.com или през мобилното приложение MY BOROVETS.
* Всички цени са с включена отстъпка.
* Деца под 7 години - Безплатно.

Условия

1. „Бороспорт“ АД не носи отговорност за изгубени, повредени или с нарушена цялостност карти и билети.

2. Билети за деца с поставен код „Дете/Child“ са валидни само и единствено за деца от 7 до 13 години включително. Ползването им от по-възрастни пр   едставлява нарушение.

3. Билети с поставен код „Възрастен/Adult“ са валидни само и единствено за възрастни и деца над 13 год.

4. Карти за маунтин байк спускания са валидни за възрастни и деца над 7 год.

5. Двупосочен билет осигурява 1бр. качване и  1бр. слизане със съответния лифт за период от две седмици.

6. При доближаване до пропускните врати, те ще се отворят автоматично. Молим да оставяте разстояние между вас и преминаващите преди вас, за да осигурите правилното функциониране на антената.

7. Картата не трябва да се държи близо до мобилен телефон, iPod или станиолови обвивки (от дъвки, лекарствени блистери и т.н.)

8. Не носете повече от  една карта от лявата страна на дрехата/грейката.

9. Не перфорирайте и не наранявайте по никакъв начин повърхността на картите!

10. Персоналната карта /билет е валидна само за лицето, чиито данни са записани на картата и използването и от друго лице представлява нарушение.

11. При установяване на нередовна лифт карта/билет в момента на преминаването през контролно-пропускателната система, нередовната лифт карта/билет се анулира от служителите на „Билетен контрол“ и на лицето, което я използва се отказва достъп до въжените линии.

12. Спазвайте правилата за лична дезинфекция! Спазвайте социална дистанция! Запознайте се с Правилата за безопасност и превенция на COVID–19 на нашия уебсайт и следвайте указателните табели на територията на курорта.

13. „Бороспорт“ АД не носи отговорност, не възстановява стойността на закупените лифт карти или билети и не дължи парични обезщетения в случай, че закупените лифт карти/билети не могат да бъдат ползвани поради една или повече от следните причини: Прекъсване на елетрозахранването; Неблагоприятни метеорологични условия; - силен вятър, мъгла, проливен дъжд или други; Нарушаване на целостта/ повреда на лифт картата, в резултат на неправилно съхранение и експлоатация или при опит за интервенция върху нея; Загубване на лифт картата; Блокиране/анулиране на лифт картата поради неспазването на Общите условия; Болест или злополука на притежателя на лифт картата, възникнали по време на ползването; Прекратяване на ползването на картата преди изтичане на нейната валидност от страна на лицето, което я е закупило, независимо от причината, която налага това, както и при непреодолима сила.

** Сезонна лифт карта – „лято маунтин байк спускания“ e с валидност от 18-ти юни до 25-ти септември включително. Посочените дати на валидност подлежат на промяна при неблагоприятни метеорологични условия или други форсмажорни обстоятелства.

Внимание! Забранени са преотстъпването и препродажбата на лифт карти/билети. Ползването на Вашата карта/билет от друго лице представлява нарушение. Информираме Ви, че при първото Ви преминаване през пропускните врати, картата Ви се персонифицира чрез техническа визуализация на Вашия образ. Идентификацията на нарушителите става автоматично при всяко следващо преминаване.

При установено ползване на една и съща карта/билет от повече от едно лице, картата/билетът се анулира без компенсация и повече не могат да бъдат използвани.

ОТСТЪПКА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

1. Хора с увреждания ползват 50% (петдесет процента) отстъпка от обявените на каса цени на лифт - карти  с изключение на сезонни лифт карти, за лифтовите съоръжения на "Бороспорт" АД в к.к. Боровец,

2. Хора с увреждания плюс един придружител ползват 50% (петдесет процента) отстъпка от обявените на каса цени на двупосочни билети за кабинкова въжена линия "Ястребец" или четириседалков  лифт "Ситняково експрес" на "Бороспорт" АД.

3. Документ за самоличност.

4. За да могат да се ползват от тази отстъпка, хората с увреждания - български граждани следва да предоставят на касиерите на "Бороспорт" АД копие от влязло в сила експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), а хората с увреждания чуждестранни граждани - съответно решение или друг официален документ от компетентните органи по националното им законодателство, доказващ увреждането им, представен на английски, немски,  френски или руски език (документи на друг език следва да бъдат придружени с официален превод на един от изброените езици).

5. За целите на настоящата заповед терминът "хора с увреждания" отговаря на дефиницията на Параграф 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания, а именно: "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто".