Официален уебсайт на курорта Боровец
Информационен център Бороспорт 0889 607 000

Наем на ски и сноуборд екипировка

РЕЗЕРВИРАЙТЕ ОНЛАЙН

Цени на ски екипировка - дневно каране
Наем на ски, щеки и обувки
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
25 лева
19 лева
3 дни
68 лева
54 лева
6 дни
133 лева
90 лева


Наем на ски, щеки и обувки PREMIUM
Цена за възрастни
1 ден
35 лева
3 дни
95 лева
6 дни
185 лева
Наем на ски и щеки
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
19 лева
14 лева
3 дни
54 лева
40 лева
6 дни
103 лева
70 лева


Наем на ски обувки
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
15 лева
11 лева
3 дни
30 лева
22 лева
6 дни
59 лева
42 лева


Наем на щеки
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
6 лева
6 лева
Наем на сноуборд екипировка - дневно каране


Наем на сноуборд и обувки
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
25 лева
19 лева
3 дни
68 лева
54 лева
6 дни
133 лева
90 лева


Наем на сноуборд
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
19 лева
14 лева
3 дни
54 лева
40 лева
6 дни
103 лева
70 лева


Наем на сноуборд обувки
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
15 лева
11 лева
3 дни
30 лева
22 лева
6 дни
59 лева
42 леваНаем на ски и сноуборд екипировка - нощно каране
Наем на екипировка за 1 вечер
Цена възрастни
Цена деца
Наем на ски, щеки и обувки
15 лева
13 лева
Наем на ски, щеки и обувки PREMIUM
30 лева
-
Наем ски и щеки PREMIUM 25 лева 25 лева
Наем на ски и щеки
10 лева
8 лева
Наем на ски обувки
8 лева
6 лева
Наем на щеки
6 лева
6 лева
Наем на сноуборд и обувки
15 лева
13 лева
Наем на сноуборд
10 лева
8 лева
Наем на сноуборд обувки
8 лева
6 лева
Други услуги
Съхранение на собствен екип *
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
9 лева
9 лева
3 дни
23 лева
23 лева
6 дни
44 лева
44 лева


Съхранение на екипи, наети от Бороспорт *
Цена за възрастни
Цена за деца

1 ден
5 лева
5 лева
3 дни
12 лева
12 лева
6 дни
22 лева
22 лева

Наем на ски, щеки и обувки    
за ски бягане
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
15 лева
15 лева
3 дни
40 лева
40 лева
6 дни
75 лева
75 лева


Наем на каска
Цена за възрастни
Цена за деца
1 ден
10 лева
10 лева
3 дни
27 лева
27 лева
6 дни
48 лева
48 лева


*Съхранението на собствени или наети екипи е в зависмост от заетостта на гардеробите на "Бороспорт".

Доплащане за заменяне на екипировка
Услуга
Цена *
Доплащане за 6-дневна сноуборд екипировка - възрастен
30 лева
Доплащане за 6-дневна сноуборд екипировка - дете
30 лева
Доплащане за 13-дневна сноуборд екипировка - възрастен
60 лева
Доплащане за 13-дневна сноуборд екипировка - дете
60 лева


*Цени за доплащане на място, от туристи, закупили пакет със ски екипировка или индивидуална ски екипировка по ваучер, желаещи да я заменят за сноуборд екипировка.