Picture

Скачане на батут - 20 мин/ 5 лв. 

Скачане на батут - 30 мин/ 8 лв. 

Стрелба с лък - 8 лв

Стрелба с въздушна пушка - 8 лв

Бадминтон - 10 лв

Волейбол - 10 лв