Общи Условия

Цени

1.       Всички транзакции по кредитни карти се извършват в местна валута (български лева = левове) според фиксирания от Българската народна банка обменен курс: 1 EUR = 1.95583 BGN.

2.      Всички такси/ такси за транзакции са за сметка на притежателя на картата, в         съответствие с политиката на банката-издател.

3.      Цените за деца са валидни за деца на възраст от 7 до 13 навършени години включително.

Резервации

1. Онлайн резервирането на ски услуги е възможно минимум 4 дни преди началната дата на ползване на съответната ски услуга.

2. Попълнете онлайн резервационната форма с трите си имена, телефон и имейл адрес за контакт. След това попълнете данните на лицето, което ще ползва ски услугата - трите имена, езика, на който желаете да бъде проведена услугата, възраст, ниво на умения за боравене със ски/сноуборд на обучаваното лице, както и началната датата и часът, когато желаете да ползвате услугата.

3. Моля, прегледайте детайлите по резервацията си, запознайте се с настоящите условия, и в случай че желаете да направите резервацията си по описаните в офертата и условията параметри, поставете отметка в квадратчето „Приемам условията“ и натиснете „Потвърждение и резервация“. С това Вашата резервация е направена и на посочения от Вас имейл адрес ще получите потвърждение за нея.

4. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца (според посочената от клиентавъзраст ), и от актуалната ценова оферта за съответния период. Направената и заплатена през онлайн резервационния портал резервация е гарантирана със съответното плащанe според офертата.Моля, да имате предвид, че резервации не се считат за гарантирани без предварително заплащане според условията на офертата. „Бороспорт“ АД си запазва правото да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си без предизвестие и без уведомление. При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата от клиента сума не подлежи на промяна, независимо от обявените нови ценови оферти.

Промени на Вашата резервация 

Ако желаете да направите промени във Вашата резервация, трябва да ни уведомите писмено на имейл адрес reservations@borovets-bg.com възможно най-скоро. Ще направим всичко възможно да Ви съдействаме, но не можем да гарантираме, че промените на Вашата резервация ще бъдат възможни.

Плащане на ски улугата

Разплащането се осъществява по електронен път с дебитна или кредитна карта чрез
виртуален ПОС терминал. Приемаме плащания с карти Visa, MasterCard и Diners Club. При избор на този метод за плащане Вие сами конструирате резервацията и управлявате процеса на плащане по нея в онлайн резервационния портал на интернет страницата на к.к. Боровец. След като създадете и потвърдите резервацията и пристъпите към нейното
заплащане се отваря платежната страница на Първа Инвестиционна Банка. Платежният екран осигурява пълна защита на данните, които клиентът въвежда. На този екран клиентът въвежда данните от своята карта – имената, изписани на картата, вид на картата, номер, срок на валидност и CVV2/СVС2 код. При карти, изискващи допълнителна 3-D автентикация, при които сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на Вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация. За да можете да използвате Вашата дебитна карта, за online разплащания, е необходимо да активирате тази услуга според условията на Вашата банка.


Важно: В нито един момент по време на създаване на резервацията, плащането или след
плащането, „Бороспорт“ АД няма достъп до данните от картата на картодържателя[ИЦ1] . При успешна трансакция, на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате и задължително запазвате. В момента на online резервирането споменатите суми ще бъдат автоматично изтеглени от Вашата карта при приключване на процеса на плащане. След успешно заплащане на стойността на създадената резервация, Вие ще получите потвърждение, номер и параметри на Вашата гарантирана резервация.

ВАЖНО!
Моля, при затруднения да резервирате и платите през онлайн резервационния
портал на „Бороспорт“ АД, свържете се с нашия екип на телефон +359 889 607 000 
или адресирайте Вашите въпроси на e-mail: reservations@borovets-bg.com

При промени, анулации, неявяване (no-show) или преждевременно прекратяване при вече платена от страна на клиента онлайн резервация, "Бороспорт" АД задържа съответната неустойка според условията на резервираната ценова оферта.

В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на
резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства.
Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на „Бороспорт“ АД.
Възстановяването на заплатени суми от „Бороспорт“ АД, ще бъде направено чрез
трансакция по картата, с която е извършено плащането по резервацията. Възстановяването на суми се извършва в 30-дневен срок от датата на анулацията.

Получаване на ски услугата

След плащане, клиентът получава билет/карта за съответната услуга. При закупена услуга наем на ски/сноуборд екипировка, билетът се предоставя на ски гардеробите на "Бороспорт". При закупена услуга ски/сноуборд урок, билетът се предоставя в ски училището на "Бороспорт". При закупена услуга детска градина, билетът се предоставя в детската градина. Ски училището може да откаже да предостави резервирана услуга при закъснение на ползвателя повече от 30 минути от определения в резервацията начален час за започване на индивидуален урок или групово обучение. При закупена сезонна лифт карта, лифт картата се получава от Адвенчър център "Бороспорт" след предоставена портретна снимка на картодържателя - предварително изпратена ни по имейл.

Отказ от резервирани услуги

Резервираната ски услуга (ски урок, наем на екипировка, ски пакет или детска градина) може да бъде отказана от клиента на място в Информационния център на "Бороспорт" или чрез имейл на reservations@borovets-bg.com.

При отказ, направен или изпратен по рано от 14 дни преди началото на ски услугата, заплатената сума се възстановява в пълен размер.

При отказ, направен или изпратен между 14 – 10 дни преди началото на ски услугата, се удържа 25% от платената сума като неустойка.

При отказ, направен или изпратен между 10 - 3 дни преди началото на ски услугата, се удържа 50% от заплатената сума като неустойка.

При отказ на една или всички резервирани услуги направен или изпратен 3 или по-малко дни преди началото на услугите или неизползване на резервирана услуга поради каквато и да било причина като болест, закъснение или други, стоящи вън и независимо от “Бороспорт” АД, заплатената сума не се възстановява. Това правило важи и при прекратяване ползването на услугата преди крайната дата.

При закъснение с повече от 30 мин. от определения час за индивидуалното и груповото ски обучение ски училището си запазва правото да откаже да предостави ски услугата, като в този случай заплатената сума не се възстановява.

Оплаквания и рекламации

При каквито и да било проблеми или оплаквания, свързани с използването на дадена ски услуга, моля да изпратите писмено оплакване към "Бороспорт" АД на имейл адрес reservations@borovets-bg.com.

За всички неуредени с настоящите условия въпроси, свързани с използването на ски услуги, се прилагат Общите условия за предоставяне на услуги и правила за ползване на ски пистите и въжените пътнически линии и съоръжения в ски центровете на к.к. Боровец, които са публикувани на уебсайта ни.