Picture

ФОРМУЛЯР ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

С настоящата декларация се съгласявам да практикувам спорта планинско колоездене по маркираните трасета в Borovets Mountain Bike Park и с настоящото декларирам, че:

1. Осъзнавам, че карането по пътеките за планинско колоездене в Borovets Mountain Bike Park носи потенциален риск за здравето и живота, независимо дали карам собствен велосипед или такъв под наем. Рисковете включват, но не се ограничават до тези, причинени от терен, предмети или препятствия от всякакъв характер, оборудване, лично оборудване, лична физическа годност, метеорологични условия, автомобилен трафик или от други хора, използващи пътеките на велопарка. С настоящата декларация удостоверявам, че съм запознат с рисковете, които поемам, използвайки трасетата за планинско колоездене в Borovets Mountain Bike Park.

2. Удостоверявам, че съм физически годен и действията ми не противоречат на никакви квалифицирани медицински съвети. Също така потвърждавам, че имам необходимите умения и опит в планинското колоездене и мога да установя дали велосипедът, който използвам, е правилно оборудван и е правилният за вида пътеки, които ще използвам.

3. Получих ясни и подробни инструкции, очертаващи: безопасното ползване на трасетата и велосипеда, личните ми отговорности по трасетата и към останалите колоездачи, личната ми безопасност и сигурност и друга информация, свързана с планинското колоездене и Borovets Mountain Bike Park.

4. Давам съгласието си настоящата Декларация за обезщетение да може да бъде ползвана от "Бороспорт" АД (ЕИК: 122002603) и удостоверявам, че аз и/или моите родители и други наследници носим пълна отговорност за моя живот, здраве, причинени увреждания и болки и страдания вследствие ползването на трасетата за планинско колоездене в Borovets Mountain Bike Park. "Бороспорт" АД и/или свързано с "Бороспорт" АД лице или физическо лице не носи отговорност по никакъв начин.

5. При използване на трасетата за планинско колоездене в Borovets Mountain Bike Park поемам пълна отговорност за себе си, моите служители, колеги, родители и близки запалени, наследници, наследници и други и освен това декларирам, че: (А) С настоящото се отказвам, освобождавам и освобождавам от всякаква отговорност "Бороспорт" АД, организаторите, спонсорите, другите участници, в случай на моята смърт, инвалидност, физически наранявания, материални загуби, кражба на имущество или други злополуки, които могат да възникнат при мен; (Б) Обезщетявам и предпазвам физическите и юридическите лица, посочени в (А) в тази алинея, от всякакви искове и оплаквания от трети лица, произтичащи от някое от моите действия или бездействия по време на ползването на пътеките за планинско колоездене в Borovets Mountain Bike Park.

6. Давам съгласието си да получа медицинско лечение в случай на нараняване, физическа травма или заболяване, претърпени по време на ползването на пътеките за планинско колоездене в Borovets Mountain Bike Park, което да бъде прехвърлено от Планинската спасителна служба и съм наясно, че за тази помощ се изисква заплащане и че ми е предложено да се застраховам срещу тези рискове за своя сметка.

7. С настоящото декларирам, че съм запознат с Програмата "БЪДИ БЕЗОПАСЕН И ОСТАНИ АКТИВЕН С БОРОСПОРТ!" за борба и превенция на разпространението на новия коронавирус COVID-19 и се задължавам да я спазвам. Разпечатки от тази програма са на разположение на касите на компанията в Боровец. Пълният текст на програмата е публикуван и на сайта на курорта Боровец. Разбирам и съм запознат, че "Бороспорт" АД не носи отговорност в случай на евентуално мое заразяване с COVID-19 и с настоящото изрично освобождавам "Бороспорт" АД от всякаква отговорност в тази връзка.

8. С подаването на настоящата декларация потвърждавам, че доброволно предоставям горепосочената лична информация за себе си, която представлява лични данни по смисъла на действащото законодателство и че съм запознат/а, че тези лични данни са необходими за точното изпълнение на задълженията на "Бороспорт" АД във връзка с предоставяните услуги. Давам изричното си и информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от "Бороспорт" АД в качеството ми на администратор на лични данни за целите на предоставяне на горепосочените услуги, включително по отношение на същите данни всякакви операции по обработване като, но не само: събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или модифициране, възстановяване, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

9. С настоящото декларирам, че ако съм ненавършил 18 години:
(А) съм информирал моя родител/настойник за рисковете и последствията, произтичащи от практикуването на спорта планинско колоездене по маркираните трасета в Borovets Mountain Bike Park.

(Б) Информирал съм моя родител/настойник, че по моя свободна воля и убеждения и изцяло на свой риск и осъзнаване за всякакви неблагоприятни последици от практикуването на спорт за планинско колоездене.

(В) Моят родител/настойник е информиран, съгласява се и приема, че всички и всички възможни неблагоприятни последици, произтичащи от гореспоменато, са изцяло (само) за моя собствена сметка и за сметка на моя родител/настойник.

С натискането на бутона "Съгласен съм" декларирам, че съм прочел и разбрал съдържанието на Декларацията и че съм съгласен с нейното съдържание.

Правила на Borovets Bike Park

1. Носенето на каска е задължително!

2. Препоръчва се носенето на предпазни средства!

3. Моля, карайте само по открити и маркирани пътеки!

4. Моля, уверете се, че вашият велосипед е в добро техническо състояние!

5. За спускане, моля, изберете пътеки, които отговарят на вашите умения и фитнес ниво. Естественият терен и изкуствените елементи върху него могат да се променят с течение на времето поради износване и поддръжка. Не се оставяйте да бъдете водени от спомени от предишни пътувания!

6. Винаги използвайте здравия разум, когато карате и останете в контрол на мотора и винаги бъдете готови да спрете, ако е необходимо. Ограничете скоростта си в случай на голям трафик и винаги при пресичане на друга пътека!

7. Не спирайте на места, където не можете да бъдете забелязани от други колоездачи. Ако трябва да спрете на пътеката, веднага се отдръпнете и оставете свободен път на другите. Поддържайте безопасна дистанция между вас и мотоциклетиста пред вас!

8. Пазете туристите и ги предупреждавайте с градушка да не се доближат до тях. Следете за всякакви превозни средства, които се движат по горските пътеки!

9. Туристите не се допускат по велопътеки с червена и черна маркировка!

10. Не използвайте алкохолни напитки и наркотични вещества!

11. Карането по ски пистите е забранено, с изключение на участъците, в които маркираната пътека пресича пистата! За всяко нарушение на това ограничение Вашата лифт карта ще бъде анулирана!

12. Карането по затворени пътеки е забранено!

13. Карането на моторни превозни средства по велопаркови пътеки е забранено!

14. Пътеките са отворени всяка сутрин. Информация може да бъде намерена www.borovets-bg.com сайта или мобилното приложение MyBorovets.

15. Спазвайте официалното работно време на Велопарка!

16. За да използвате пътеките в Borovets Mountain Bike Park е необходимо да подпишете Формуляр за освобождаване от отговорност. Непълнолетните могат да използват велосипедния парк само под наблюдението на възрастен.

17. Планинското колоездене е рисков спорт, свързан със сериозни предизвикателства за вашето здраве и живот. Вие яздите изцяло на своя отговорност!