Picture

Политика на поверителност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ:

Тази политика за поверителност се отнася за уеб сайта на „Бороспорт“ АД.

Политиката покрива обработката и защитата на лични данни съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента).

Ние подчертаваме важността на неприкосновеността на личния живот и се ангажираме да спечелим доверието на нашите клиенти, като приемем високи стандарти за защита на личната информация. Нашите правила описват вида лична информация, която събираме и получаваме, обстоятелствата, при които събираме или получаваме лична информация, правилата и процедурите, които сме установили, очертаващи нейното използване и съхранение, както и споделянето на определени видове лична информация при определени ограничени обстоятелства, процедурите, които трябва да следвате, ако имате някакви въпроси или искания по отношение на личната ви информация или на нашите правила и процедури, както и данни за лицето, към което трябва да бъдат насочени такива въпроси или искания, както и средствата, с които да комуникирате с това лице.

В тази политика лични данни означава информация за Вас, която може да Ви идентифицира лично като например Вашите имена, личен идентификационен номер и документ за самоличност, домашен адрес, e-mail адрес или телефонен номер, и която не е обществено достъпна. Тя също така включва информация за физическите особености и предпочитанията на клиентите, когато такава информация се предоставя или записва от нас в процеса на предоставяне на услуги на физически лица.

КАК МОЖЕТЕ ДА НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изпращайки резервация, заявка или ползвайки услугите ни.

При регистрация в нашата програма за лоялни клиенти.

Като посетите нашите уебсайтове или профилите ни в социалните мрежи Facebook, Instagram, както и профилите ни в специализирани туристически платформи като TripAdvisor и в сайтове за клиентски ревюта.

По-долу ще очертаем вида на информацията, която обикновено се събира във всяко едно от тези обстоятелства, причините за това, как ще я използваме и как ще я съхраняваме.

РЕЗЕРВАЦИИ:

Когато правите резервация или заявка за услугите ни, е необходимо да ни предоставите Ваши лични данни, за да Ви идентифицираме, да се свържем с Вас и да обработим заявката Ви. Тази информация обикновено включва Вашите имена, ЕГН и/или рождена дата, националност, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, номера на кредитната Ви карта и датата на изтичане на валидността й (за заплащане на резервирани услуги и за гаранционни депозити при ползване на услугите), физически данни – ръст, тегло, номер на обувки, ниво на умения (за предоставяне на ски/сноуборд уроци и наем на екипировка), снимка на лицето Ви (при закупуване и ползване на лифт карти), както и езиковите Ви предпочитания. Изброената информация е необходима и изискуема за предоставянето на туристически услуги по Закона за туризма на Република България и по действащото в страната финансово и данъчно законодателство. Ако предпочитате да споделите тази информация с нас, може да включите и Вашите предпочитания относно предоставянето на услугата, като тип стая, тип легло, видове допълнителни туристически услуги и др. Ако желаете Вашата покупка на услугите ни може да бъде призната в програмата за лоялност на трета страна, с която имаме взаимоотношения. За да направите това, ще изискаме да ни предоставите определена информация за потвърждение, като Вашият номер на членство в програмата на третата страна. Освен това понякога предлагаме и специални отстъпки, които могат да имат квалифицирани критерии, като например възраст. За да оценим допустимостта Ви до такива оферти и да обработим правилно резервацията Ви, трябва да регистрираме датата Ви на раждане по време на резервацията. Може да се наложи да предоставите персонална идентификация с датата си раждане, за да потвърдите това при регистрацията.

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ – ЦЕЛИ:

За да установим и поддържаме отговорни търговски отношения с Вас и да Ви предоставяме качествено, персонализирано и непрекъснато обслужване.

За да разберем Вашите нужди, предпочитания и удовлетвореност от нашите услуги.

За да разработваме, подобряваме, предлагаме на пазара или предоставяме нови продукти и услуги. Например, ние анализираме как използвате нашите услуги и в каква степен сте удовлетворени от тях, за да можем по-добре да разберем как да подобрим нашите услуги и съответно да повишим Вашата удовлетвореност от тях.

За да управляваме и развиваме нашия бизнес и операции. Например анализираме моделите на ползване на нашите услуги, за да можем да ги управляваме ефективно и да планираме бъдещ растеж.

За да охраняваме обществения ред в нашите обекти посредством системи за видеонаблюдение.

За да отговаряме на законовите и регулаторните изисквания.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Няма да обработваме или разкриваме Вашите лични данни за други цели освен посочените по-горе, освен с Вашето изрично съгласие за всяка отделна допълнителна цел.

Ще защитим Вашите лични данни със съответните технически и организационни мерки за сигурност.

Ще предприемем подходящи стъпки, за да защитим поверителността на Вашите лични данни, когато взаимодействаме с трети страни.

Ще се стремим да пазим Вашите лични данни и да ги поддържаме актуални за целите, посочени по-горе.

Ще удовлетворим в разумен срок всяка Ваша молба за достъп до Вашите лични данни.

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ И ТРАНСФЕРИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Ние съхраняваме Вашите лични данни в електронен вид на собствени сървъри, находящи се на територията на Република България с високо ниво на информационната сигурност.

Ние не събираме, не обработваме и не разкриваме чувствителни лични данни, като здравен статус, раса, религия, политическа или синдикална принадлежност.

Ние може да разкрием Вашите лични данни извън нашата група:

В случай, че продадем или закупим бизнес или активи, при което може да се наложи да разкрием личните Ви данни към продавача/купувача.

Ако бизнесът ни е закупен от трета страна, при което личните данни за всичките ни клиенти ще бъдат част от активите, които трансферираме към купувача. Тези трансфери ще бъдат съобразени с условията на конфиденциалност и защита на личните Ви данни и условията на поверителност ще бъдат запазени и валидни.

Във всички други случаи ние ще обработваме, разкриваме или споделяме Вашите лични данни, единствено ако е изискуемо по закон или когато се изисква с цел да се съобразим със и да спазим изисквания на публични органи, действащи при законова компетентност.

ВАШИТЕ ПРАВА:

Вие имате следните права по отношение обработването на Вашите лични данни:

 

Право да бъдете информиран.

Право на достъп.

Право на коригиране.

Право на изтриване.

Право да искате да се ограничи обработката.

Право на преносимост на данни.

Право на възражение.

Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране (когато е приложимо).

Запазваме си правото периодично да актуализираме тази политиката, поради което Ви окуражаваме периодично да я преглеждате, за да установявате как обработваме и защитаваме Вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност или желаете да отправите искане и да упражните права по отношение на Вашите лични данни, моля да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни Ивайло Цветков на имейл icvetkov@bt-ds.com или да ни пишете на адрес: 1574 София, ул. „Никола Тесла“ № 3, ет. 9.